Bản tin TBT Việt Nam số 09 năm 2019

15/09/2019 12:00 - 1161 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 09 năm 2019

Trong số này:
- Vấn đề hôm nay: Mức độ phổ biến của các rào cản phi thuế quan (phần 2)
- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại:
+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/08/2018 - 15/09/2019  
+ Thông báo của một số nước cần quan tâm 
+ Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành
Quan ngại thương mại: Quan ngại đối với Dự thảo Quy định của Israel về hạn chế quảng cáo và tiếp thị sản phẩm thuốc lá
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam: Hội thảo khoa học phổ biến các biện pháp kỹ thuật của các nước Thành viên WTO có khả năng ảnh hưởng tới xuất khẩu của Việt Nam 2019 

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-so-9-nam-2019
Quảng cáo sản phẩm