Bản tin TBT Việt Nam số 10 năm 2021

02/11/2021 09:57 - 235 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 10 năm 2021.

 

Trong số này:

 

- Vấn đề hôm nay:

WTO ra mắt công cụ trực tuyến mới để giúp người dùng theo dõi các thay đổi trong DP SP

 

- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/09/2021 - 15/10/2021

+ Tin cảnh báo TBT tháng 10/2021

+ Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến TBT mới ban hành

 

- Quan ngại thương mại
+ Quan ngại đối với Dự thảo quy định quản lý việc lưu hành các sản phẩm mỹ phẩm ở Ai Cập

 

- Hoạt động TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
+ Cuộc họp lần thứ 56 của Ủy ban Đo lường Pháp định quốc tế

 

Bản tin được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
Bản tin TBT Việt Nam số 10 năm 2021
Quảng cáo sản phẩm