Bản tin TBT Việt Nam số 12 năm 2021

29/12/2021 05:34 - 395 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 12 năm 2021.

 

Trong số này:

 

- Vấn đề hôm nay:

WTO công bố bản ghi chú cập nhật về thương mại hàng hóa y tế trong bối cảnh covid-19

 

- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/11/2021 - 15/12/2021

+ Tin cảnh báo TBT tháng 12/2021

+ Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến TBT mới ban hành

 

- Quan ngại thương mại
+ Quan ngại đối với Quy định kỹ thuật về vệ sinh đối với thực phẩm chế biến, nhà máy chế biến, cơ sở phân phối…của Ecuador

 

- Hoạt động TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
+ Nâng cao vị thế của Việt Nam trong Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế

 

Bản tin được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
Bản tin TBT Việt Nam số 12 năm 2021
Quảng cáo sản phẩm