Bản tin TBT Việt Nam số 4 năm 2017

15/04/2017 12:00 - 147 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 4 năm 2017

Trong số này: 
1. Vấn đề hôm nay  
- Việt Nam và Cộng đồng kinh tế ASEAN (tiếp) 
2. Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  
- Danh mục thông báo nhận được từ 15/03/2017 - 15/04/2017 
- Thông báo của một số nước cần quan tâm 
- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 
3. Doanh nghiệp và TBT  
- Định lượng tác động của các rào cản kỹ thuật đối với thương mại (tiếp) 
4. Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  
- Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2017 tại tỉnh Lạng Sơn

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-so-4-nam-2019pdf
Quảng cáo sản phẩm