Bản tin TBT Việt Nam số 4 năm 2020

26/04/2020 12:00 - 695 lượt xem

Thời gian: Tháng 4/2020

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam

Trong số này:
Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp cần làm gì để vượt qua hàng rào kỹ thuật trong thương mại TBT trước tác động của dịch Covid-19


Hàng rào kỹ thuật trong thương mại:
+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/3/2020 - 15/04/2020
+ Thông báo của một số nước cần quan tâm
+ Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành


Quan ngại thương mại
+ Quan ngại về quy định kiểm soát chất lượng của Ấn Độ đối với điều hòa không khí
+ Quan ngại đối với biện pháp kỹ thuật của Ecuador: Yêu cầu về hiệu quả năng lượng cho máy sấy quần áo sử dụng trong nước

Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam
Tổng cục TCĐLCL đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua rào
cản kỹ thuật khi tham gia vào các FTA​

Bản tin được đính kèm dưới đây

Tải tài liệu
2020052714533082ban-tin-s4--2020pdf
Quảng cáo sản phẩm