Bản tin TBT Việt Nam số 4 năm 2021

16/05/2021 12:00 - 355 Views

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 04 năm 2021.

Trong số này:

- Vấn đề hôm nay: Rà soát chính sách thương mại lần thứ 2 của Việt Nam trong WTO (Phần I)

- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/03/2021 - 15/04/2021

+ Tin cảnh báo TBT tháng 4/2021

+ Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến TBT mới ban hành

- Quan ngại thương mại

+ Quan ngại đối với Dự thảo quy định kỹ thuật về dán nhãn sử dụng năng lượng cho một sô thiết bị sử dụng điện và khí đốt của Colombia

- Hoạt động TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

+ Khai trương hệ thống cảnh báo toàn cầu TBT và SPS - ePing

Bản tin được đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
2021051610370783ban-tin-s4--2021pdf
Quảng cáo sản phẩm