Bản tin TBT Việt Nam số 6 năm 2020

03/07/2020 12:00 - 328 lượt xem

Thời gian: Tháng 6/2020

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam

Trong số này:
- Vấn đề hôm nay: Quy định TBT của các nước thành viên WTO trong bối cảnh COVID-19

- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại: 
+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/5/2020-15/6/2020
+ Tin cảnh báo tháng 6/2020
+ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kĩ thuật Việt Nam mới ban hành

- Quan ngại thương mại
Quan ngại đối với Dự thảo biện pháp hành chính của Trung Quốc về đăng ký đối với các nhà sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài 

- Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam
Nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam đáp ứng thị trường và hội nhập kinh tế

Bản tin được đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
Ban tin so 6
Quảng cáo sản phẩm