Bản tin TBT Việt Nam số 9 năm 2021

04/10/2021 05:52 - 68 Views

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 09 năm 2021.

 

Trong số này:

 

- Vấn đề hôm nay:

Nhiều VĐ được đề xuất trong chương trình họp tháng 9 của Cơ quan giải quyết Tranh chấp WTO

 

- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/08/2021 - 15/09/2021

+ Tin cảnh báo TBT tháng 9/2021

+ Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến TBT mới ban hành

 

- Quan ngại thương mại
+ Quan ngại đối với Dự thảo quy định về ghi nhãn tiêu chuẩn trên sản phẩm công nghiệp Thái Lan

 

- Hoạt động TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
+ Đại hội đồng Tổ chức Tiểu chuẩn hóa quốc tế ISO 2021 - "Tương lai đã bắt đầu"

 

Bản tin được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
Bản tin TBT Việt Nam số 9 năm 2021
Quảng cáo sản phẩm