Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2018

25/07/2019 12:00 - 6916 Views

Thời gian: Tháng 04/2019

Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay, các nền kinh tế ngày càng xích lại gần nhau hơn thông qua việc ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương và khu vực. Tuy nhiên, song hành cùng với xu hướng tự do hoá thương mại đó, một sô quốc gia, kể cả các quốc gia tích cực tham gia và các hiệp định thương mại tự do, vẫn tiếp tục duy tri áp dụng một số biện pháp có tính chất bảo hộ, đặc biệt là các biện pháp phòng vệ thương mại, để bảo vệ sản xuất trong nước.

Việt Nam là một nền kinh tế có độ mở cao và trao đổi thương mại tăng trưởng nhanh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2018 đạt 480 ty đô la Mỹ, tăng gấp 3,36 lần so với năm 2008 và tương đương 200% GDP. Với độ mở lớn như vậy, các biện pháp phòng vệ thương mại có tác động nhất định đến quan hệ trao đổi thương mại của Việt Nam với các đối tác.

Nhằm mục đích cung cấp các thông tin và dữ liệu về tình hình và xu hướng sứ dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước trên thế giới cũng như việc thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam và việc ứng phó với các biện pháp này từ các cơ quan điều tra của nước ngoài, tập trung vào một số vụ việc điển hình cũng như các thị trường trọng điểm là đối tác thương mại chính của Việt Nam. Cục Phòng vệ thương mại xây dựng Báo cáo thường niên về Phòng vệ thương mại năm 2018. Đây là báo cáo đầu tiên về phòng vệ thương mại được xây dựng trong thời gian ngắn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được đóng góp từ quý độc giả để Báo cáo thường niên trong những năm sau được hoàn thiện hơn.

Báo cáo được đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
Bao cao Phong ve thuong mai 2018
Quảng cáo sản phẩm