Biên độ trợ cấp (margin of subsidy)

23/09/2008 12:00 - 4364 lượt xem

Biên độ trợ cấp dùng để tính toán thuế chống trợ cấp (hay còn gọi là thuế đối kháng) được tính theo phần trăm mức trợ cấp trên trị giá hàng hoá
Quảng cáo sản phẩm