Biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế

11/06/2008 12:00 - 32 lượt xem

Để tìm hiểu xem: Biện pháp tự vệ là gì? Tại sao biện pháp tự vệ được thừa nhận trong WTO? Doanh nghiệp cần đối phó với các biện pháp tự vệ ở nước ngoài như thế nào? Ở Việt Nam, biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài được quy định như thế nào?... Mời các bạn đón đọc cuốn booklet “Biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế”

Vui lòng tải tài liệu đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
201902131009348313tuvepdf
Quảng cáo sản phẩm