Cam kết chung về mở cửa thị trường nông sản

30/03/2009 12:00 - 2711 lượt xem

Trong WTO, vấn đề nông nghiệp được quy định tại đâu? Việt Nam đã đưa ra những cam kết gì về mở cửa thị trường nông sản? Việt Nam cam kết như thế nào về thuế quan đối với nông sản nhập khẩu? Biểu cam kết thuế nông nghiệp được thiết kế như thế nào? Có khi nào thuế nhập khẩu nông sản thực tế giảm xuống mức thấp hơn mức thuế suất cam kết trong WTO không? Tất cả những thắc mắc trên sẽ được giải đáp trong cuốn booklet: "Cam kết chung về mở cửa thị trường nông sản"
Tải tài liệu
2019021310304842cam-ket-chung-ve-mo-cua-thi-truong-nong-sanpdf
Quảng cáo sản phẩm