Cam kết WTO đối với nhóm Lương thực - Rau quả

29/03/2009 12:00 - 2526 lượt xem

Cam kết WTO đối với nhóm Lương thực - Rau quả: Năng lực cạnh tranh của ngành Lương thực Việt Nam như thế nào? Việt nam cam kết về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm lương thực ra sao? Tình hình sản xuất ngành rau quả của Việt Nam như thế nào? Việt Nam cam kết mở cửa thị trường rau quả cho hàng hóa nước ngoài ở mức nào? Các cam kết WTO về mở cửa thị trường lương thực, rau quả của Việt Nam có tác động như thế nào? Doanh nghiệp lương thực, rau quả nên tận dụng hay đối phó theo hướng nào? Tất cả những thắc mắc trên đều được giải đáp trong cuốn booklet: "Cam kết WTO đối với nhóm Lương thực - Rau quả"
 


 
Tải tài liệu
2019021310311219cam-ket-wto-doi-voi-nhom-luong-thuc--rau-quapdfpdf
Quảng cáo sản phẩm