Cam kết WTO đối với sản phẩm Cây công nghiệp - Chăn nuôi

07/11/2008 12:00 - 2601 lượt xem

Muốn tìm hiểu xem: Năng lực cạnh tranh của ngành hàng cây công nghiệp, ngành chăn nuôi của Việt Nam như thế nào? Việt Nam đã cam kết về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm cây công nghiệp, sản phẩm chăn nuôi ra rao? Gia nhập WTO, Việt Nam đã cam kết mức thuế nhập khẩu đối với sản phẩm chăn nuôi như thế nào? Việc Việt Nam gia nhập WTO có tác động như thế nào? Doanh nghiệp cần tận dụng hay đối phó với các tác động theo cam kết như thế nào? Mời các bạn đón đọc cuốn booklet: "Cam kết WTO đối với sản phẩm Cây công nghiệp - Chăn nuôi"
 
Tải tài liệu
2019021310312495cam-ket-wto-doi-voi-san-pham-cay-cong-nghiep--chan-nuoipdf
Quảng cáo sản phẩm