Cam kết WTO về Thép

09/04/2009 12:00 - 2733 lượt xem

Để tìm hiểu tình hình phát triển ngành thép khi Việt Nam gia nhập WTO? Năng lực sản xuất thép của Việt Nam hiện nay như thế nào? Tình hình nhập khẩu thép hiện nay ra sao? Cam kết WTO về thuế quan đối với sản phẩm thép như thế nào? Cam kết về thuế quan đối với sản phẩm thép trong các hiệp định thương mại khu vực ra sao? Triển vọng của chính sách bảo hộ ngành thép bằng thuế nhập khẩu như thế nào? Doanh nghiệp thép cần làm gì để hội nhập thành công? Các thông tin trên đều có trong cuốn booklet: "Cam kết WTO về Thép"
Tải tài liệu
2019021310303494cam-ket-ve-theppdf
Quảng cáo sản phẩm