Cam kết WTO về Điện tử

27/04/2009 12:00 - 1929 lượt xem

Khi Việt Nam gia nhập WTO tình hình ngành điện tử như thế nào? Năng lực cạnh tranh của ngành điện tử Việt Nam thế nào? Việt Nam đã cam kết gì trong khuôn khổ WTO về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm điện tử? Việt Nam đã cam kết gì về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm điện tử theo các cam kết thương mại khu vực? Doanh nghiệp điện tử cần làm gì để đối phó với các tác động của WTO? Mời các bạn tìm lời giải đáp trong cuốn booklet: "Cam kết WTO về Điện tử"
Quảng cáo sản phẩm