Cam kết WTO về Giấy

27/04/2009 12:00 - 2540 lượt xem

Để tìm hiểu: Tình hình phát triển ngành Giấy khi Việt Nam gia nhập WTO như thế nào? Năng lực cạnh tranh của ngành Giấy ra sao? Cam kết WTO của Việt Nam về thuế quan đối với sản phẩm ngành giấy như thế nào? Cam kết của Việt Nam về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm ngành giấy trong các cam kết thương mại khu vực là gì và như thế nào? Doanh nghiệp ngành giấy cần làm gì để hội nhập thành công? Câu trả lời có trong cuốn booklet: "Cam kết WTO về Giấy"
Tải tài liệu
2019021310300750cam-ket-wto-ve-giaypdf
Quảng cáo sản phẩm