Cẩm nang tích hợp các FTA theo từng lĩnh vực: Hướng dẫn thực thi cam kết về phòng vệ thương mại và giải quyết tranh chấp

26/02/2019 12:00 - 5377 Views

Thời gian: 2018

Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Thời gian qua, đã có một số tài liệu hướng dẫn tìm hiểu về các FTA theo từng FTA riêng lẻ. Tuy nhiên, với việc Việt Nam tham gia rất nhiều các FTA như hiện nay thì rất cần có một tài liệu biên soạn theo hướng tích hợp FTA theo chiều dọc về từng lĩnh vực cụ thể để thuận lợi cho việc so sánh, đối chiếu giữa các cam kết. Việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan nghiên cứu có cái nhìn tổng quan trong quá trình hoạch định chính sách. Đặc biệt, xét trên khía cạnh thực thi cam kết thì tài liệu này rất cần thiết và hữu ích cho các doanh nghiệp tìm hiểu, vận dụng các cam kết trong quá trình mở rộng, đa dạng hóa thị trường và lựa chọn cơ hội kinh doanh.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017, Văn phòng BCĐLNKT phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai biên soạn 3 cuốn đầu tiên trong bộ Cẩm nang tích hợp các FTA, bao gồm:
- Cuốn 1: Hướng dẫn thực thi các cam kết về hàng rào phi thuế quan (TBT và SPS);
- Cuốn 2: Hướng dẫn thực thi các cam kết về cam kết hữu trí tuệ
- Cuốn 3: Hướng dẫn thực thi các cam kết về phòng vệ thương mại và giải quyết tranh chấp.

Mỗi cuốn cẩm nang đều bao gồm các nội dung: phân tích, diễn giải các cam kết theo lĩnh vực trong 10 FTA đã có hiệu lực, đánh giá về mức độ tương thích của các cam kết với pháp luật Việt Nam hiện hành, cung cấp những chỉ dẫn hữu ích cho doanh nghiệp để vận dụng trong quá trình thực thi các FTA. 

Vui lòng tải file đính kèm dưới đây
 
 
Tải tài liệu
20190226103729125118phongvethuongmaiPDF
Quảng cáo sản phẩm