Chống Bán Phá Giá

Trường hợp thiệt hại còn do những nguyên nhân khác ngoài việc hàng hóa nhập khẩu bán phá giá thì giải quyết như thế nào?

11/08/2008 12:00:00 SA

Những thiệt hại phát sinh từ các nguyên nhân khác sẽ không được tính đến khi xác định thiệt hại trong điều tra chống bán phá giá. Những nguyên nhân này có thể là: - Số lượng và giá bán của sản phẩm nhập khẩu liên quan nhưng không bị bán phá giá; - Sự giảm sút nhu cầu hoặc thay đổi về hình thức...

Ai được quyền yêu cầu tiến hành điều tra chống bán phá giá?

11/08/2008 12:00:00 SA

Các chủ thể có thể đưa ra yêu cầu điều tra chống bán phá giá bao gồm: (i) ngành sản xuất trong nước/nội địa nước nhập khẩu hoặc chủ thể nhân danh cho ngành sản xuất trong nước; hoặc (ii) cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu.

Các yếu tố cần xem xét khi xác định thiệt hại thực tế (actual injury)?

11/08/2008 12:00:00 SA

Thiệt hại phải được xem xét trên tất cả các yếu tố và chỉ số kinh tế có thể có tác động đến thực trạng của ngành sản xuất, ví dụ: - Mức suy giảm thực tế và tiềm ẩn của doanh số, lợi nhuận, sản lượng, thị phần, năng suất, tỷ lệ lãi đối với đầu tư, tỷ...

Các yếu tố cần xem xét khi xác định nguy cơ thiệt hại (threat of injury)?

11/08/2008 12:00:00 SA

Các yếu tố cần xem xét khi xác định nguy cơ thiệt hại bao gồm: - tỉ lệ gia tăng đáng kể hàng nhập khẩu được bán phá giá vào nước nhập khẩu và đó là dấu hiệu cho thấy có nhiều khả năng hàng nhập khẩu sẽ gia tăng ở mức lớn;

Có phải tất cả các nhà sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm bị điều tra đều có quyền tham gia vào quá trình điều tra không?

11/08/2008 12:00:00 SA

Về nguyên tắc, mỗi nhà sản xuất, xuất khẩu sản phẩm đang bị điều tra đều có quyền tham gia vào quá trình điều tra và được tính toán một biên độ bán phá giá riêng (tương ứng với mức độ bán phá giá thực tế của mình).

Mối quan hệ nhân quả giữa việc bán phá giá và thiệt hại được xem xét như thế nào?

11/08/2008 12:00:00 SA

Hiệp định về chống bán phá giá của WTO chỉ qui định chung rằng cơ quan điều tra phải xác định rằng hàng hóa bán phá giá nhập khẩu, thông qua các tác động của nó đến các yếu tố, chỉ số kinh tế, gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước trên cơ sở kiểm tra...

Mức thuế chống bán phá giá được xác định như thế nào?

11/08/2008 12:00:00 SA

Mức thuế chống bán phá giá được xác định theo biên độ phá giá và trong mọi trường hợp không được cao hơn biên độ phá giá. Một số nước có quy định áp dụng mức thuế chống bán phá giá thấp hơn biên độ phá giá nếu mức đó đã đủ để loại bỏ thiệt hại.

Thuế chống bán phá giá có hiệu lực trong bao lâu?

11/08/2008 12:00:00 SA

Về nguyên tắc, thuế chống bán phá giá sẽ chấm dứt sau 5 năm kể từ thời điểm quyết định áp đặt thuế chống bán phá giá. Tuy nhiên, nếu cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu, sau khi tiến hành rà soát, đi đến kết luận là việc bán phá giá gây thiệt hại có nhiều khả năng tiếp...
12345
Quảng cáo sản phẩm