Đường mía - Việt Nam điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp (AD13-AS01)

22/09/2020 12:00 - 2266 lượt xem

Căn cứ quy định của Luật Quản lý ngoại thương, ngày 21 tháng 9 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2466/QĐ-BCT về việc khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (Thái Lan) trên cơ sở Hồ sơ yêu cầu của đại diện ngành sản xuất trong nước.

I. Một số thông tin vụ việc

1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 21 tháng 9 năm 2020

2. Mặt hàng bị điều tra: Một số sản phẩm đường mía có mã HS 1701.13.00, 1701.14.00 và 1701.99.10 xuất xứ từ Thái Lan 

3. Giai đoạn điều tra: ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

4. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương, Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, Công ty Cổ phần Mía đường 333, Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng

 

5. Quyết định áp thuế CBPG, CTC tạm thời:

 

Ngày 09/02/2021, Quyết định 477/QĐ-BCT áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tạm thời 

 

Tên công ty sản xuất, xuất khẩu

Loại sản phẩm

Mã HS tương ứng

Mức thuế chống bán phá giá tạm thời

Mức thuế chống trợ cấp tạm thời

Các công ty sản xuất, xuất khẩu của Vương quốc Thái Lan

Đường đã tinh luyện và các loại đường mía khác không phải là đường thô

1701.99.10;

1701.99.90;

1701.91.00;

1702.90.91.

44,23%

4,65%

Đường thô

1701.13.00;

1701.14.00

29,23%

4,65%

 

6. Quyết định áp thuế CBPG, CTC chính thức:

 

Ngày 15/06/2021, Quyết định 1578/QĐ-BCT áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức

 

Tên tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu

Mức thuế CBPG chính thức

Mức thuế CTC chính thức

Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ Vương quốc Thái Lan

42,99%

4,65%

 

II. Lịch trình vụ kiện

Thời gian

Sự kiện

21/09/2020     

Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định số 2466/QĐ-BCT)

06/10/2020

Ban hành Bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài và Chính phủ Thái Lan
Ban hành Bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu

09/02/2021

Quyết định áp thuế CBPG, CTC tạm thời (Quyết định số 477/QĐ-BCT)

15/06/2021

Quyết định 1578/QĐ-BCT áp thuế CBPG, CTC chính thức với mức thuế chống bán phá chính thức là 42,99% và mức thuế chống trợ cấp chính thức là 4,65%

01/09/2021

Bộ Công Thương đã xác nhận Hồ sơ yêu cầu đầy đủ và hợp lệ căn cứ theo Nghị định 10/2018/NĐ-CP và sẽ tiến hành thẩm định chi tiết hồ sơ yêu cầu để xem xét khởi xướng điều tra 


Hồ sơ vụ kiện được đính kèm trong tệp dưới đây:

Tải tài liệu
2020092209000460qd-va-tbpdf
20201113094539151-ad13as01-ban-cau-hoi-cho-nha-san-xuat-xuat-khau-nuoc-ngoai-finaldocx
20201113094548142-ad13as01-ban-cau-hoi-danh-cho-chinh-phu-thai-lan-finaldocx
2020111309493457ad13ban-cau-hoi-dieu-tra-cho-nha-san-xuat-trong-nuoccheckeddoc
2020111309494662ad13ban-cau-hoi-dieu-tra-cho-nha-nhap-khaudoc
Quyết định áp thuế CBPG, CTC tạm thời
Quyết định 1578/QĐ-BCT áp thuế CBPG, CTC chính thức
Quảng cáo sản phẩm