Giải quyết tranh chấp số DS032

07/01/2015 12:00 - 3369 lượt xem

Mỹ – Các biện pháp tự vệ đối với mặt hàng áo khoác len nữ nhập khẩu

 

Tiêu đề

Mỹ - Áo khoác len

Nguyên đơn:

Án Độ

Bị đơn:

Mỹ

Bên thứ 3

Canada, Costa Rica, EC, Nauy, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ

Yêu cầu tham vấn ngày:

14 tháng 03 năm 1996

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 21 tháng 01 năm 2009:

Vụ kiện chưa được giải quyết/ không đưa ra giải quyết

Do Ấn Độ khởi kiện

Trong một cuộc họp báo ngày 14 tháng 03 năm 1996, Ấn Độ đã yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm theo đó kiện các biện pháp tự vệ chuyển đổi do Mỹ áp dụng đối với mặt hàng dệt may vi phạm các điều khoản 2, 6 và 8 của Hiệp định về hàng Dệt may (ATC). Ngày 17 tháng 04 năm 1996, DSB thành lập Ban Hội thẩm. Tuy nhiên ngày 25 tháng 04 năm 1996, Ấn Độ yêu cầu “chấm dứt hành động này theo quyết định của DSB ngày 17 tháng 04 năm 1996 để thành lập Ban Hội thẩm” theo việc Mỹ dỡ bỏ các biện pháp tự vệ đối với các sản phẩm này có hiệu lực từ ngày 24 năm 04 năm 1996.
Quảng cáo sản phẩm