Giải quyết tranh chấp số DS159

07/01/2015 12:00 - 3077 lượt xem

Hungary – Biện pháp tự vệ đối với mặt hàng thép nhập khẩu từ Cộng hòa Séc

 

Tiêu đề

 

Nguyên đơn:

Cộng Hòa Séc

Bị đơn:

Hungary

Bên thứ 3

 

Yêu cầu tham vấn ngày:

21 tháng 01 năm 1999

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 21 tháng 01 năm 2009:

Có yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện.

Do Cộng Hòa Séc khởi kiện

Ngày 21 tháng 01 năm 1999, Cộng Hòa Séc yêu cầu tham vấn với Hungary về việc nước này áp đặt hạn chế số lượng đối với hàng nhập khẩu thép thành phẩm từ Cộng Hòa Séc. Cộng Hòa Séc buộc tội Hungary áp đặt biện pháp tự vệ này dưới hình thức hạn ngạch nhập khẩu đối với sản phẩm thép nhập khẩu của Cộng Hòa Séc và rằng Hungary chỉ áp dụng biện pháp này riêng đối với Cộng Hòa Séc. Cộng Hòa Séc cho rằng biện pháp hạn chế số lượng này vi phạm các nghĩa vụ của Hungary theo điều khoản I và XIX của GATT cũng như các điều khoản của Hiệp định về Các biện pháp tự vệ.
Quảng cáo sản phẩm