Giải quyết tranh chấp số DS033

07/01/2015 12:00 - 2924 lượt xem

Mỹ – Các biện pháp tự vệ đối với mặt hàng áo dệt len nữ nhập khẩu từ Ấn Độ

 

Tiêu đề

Mỹ - Áo len

Nguyên đơn:

Án Độ

Bị đơn:

Mỹ

Bên thứ 3:

Canada, , Cộng đồng Châu Âu (EC), Nauy, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ

Yêu cầu tham vấn ngày:

14 tháng 03 năm 1996

Báo cáo của Ban Hội thẩm ban hành ngày:

06 tháng 01 năm 1997

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm ban hành ngày:

25 thàng 04 năm 1997

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 21 tháng 01 năm 2009:

Thông qua báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và Ban Hội thẩm

Do Ấn Độ khởi kiện


Ngày 30 tháng 12 năm 1994, Ấn Độ yêu cầu tham vấn với Mỹ về biện pháp tự vệ chuyển đổi do nước này áp đặt. Ấn Độ khiếu nại rằng biện pháp tự vệ này vi phạm điều khoản 2, 6 và 8 của Hiệp định về hàng dệt may (ATC).
Ngày 14 tháng 03 năm 1996, Ấn Độ yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm. Tại cuộc họp ngày 27 tháng 03 năm 1996, DSB trì hoãn thành lập Ban Hội thẩm. Tại cuộc hợ ngày 17 tháng 04 năm 1996, Ấn Độ yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm lần thứ hai. Canada, Cộng đồng Châu Âu (EC), Nauy, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vụ kiện với tư cách là bên thứ ba. Ngày 24 tháng 06 năm 1996 thành phần Ban Hội thẩm được xác định. Báo cáo của Ban được ban hành tới các thành viên ngày 06 tháng 01 năm 1997. Ban kết luận biện pháp tự vệ Mỹ áp dụng vi phạm các điều khoản của Hiệp định ATC.


Ngày 24 tháng 02 năm 1997, Ấn Độ thông báo ý định kháng cáo về các vấn đề  pháp lý và giải thích pháp luật trong báo cáo của Ban Hội thẩm. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm được ban hành tới các thành viên ngày 25 tháng 04 năm 1997. Cơ quan Phúc thẩm tán thành với vấn đề pháp lý và giải thích pháp luật trong báo cáo của Ban Hội thẩm.

Ngày 23 tháng 05 năm 1997, Cơ quan giải quyết tranh chấp thông qua báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và báo cáo của Ban Hội thẩm được Cơ quan Phúc thẩm tán thành.

Tình hình thực thi các báo cáo đã được thông qua

Mỹ thông báo đã dỡ bỏ biện pháp tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 1996 trước khi Ban Hội thẩm kết thúc điều tra. Do vậy, không có việc thực thi các báo cáo.

Quảng cáo sản phẩm