Hiệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures)

06/08/2008 12:00 - 14023 lượt xem

Hiệp định về Chống trợ cấp và Các biện pháp đối kháng (Hiệp định SCM)bao gồm các nguyên tắc chung có liên quan đến trợ cấp và biện pháp đối kháng (mà tất cả các thành viên WTO phải tuân thủ).

Tải tài liệu
Gioi thieu Hiep dinh ve tro cap
Agreement on Subsidies and countervailing measures
Quảng cáo sản phẩm