Kiện chống bán phá giá

12/06/2008 12:00 - 32 lượt xem

Bán phá giá là gì? “Vụ kiện” chống bán phá giá là gì? Thuế chống bán phá giá là gì? Cần phải làm gì để phòng tránh và đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá ở nước ngoài? Doanh nghiệp Việt Nam phải làm gì để đối phó với hàng hóa nước ngoài bán phá giá tại Việt Nam? Tất cả những thắc mắc trên sẽ được giải đáp trong cuốn booklet “Kiện chống bán phá giá”

Vui lòng tải file đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
201902131007442615banphagiapdf
Quảng cáo sản phẩm