Sản phẩm bàn, ghế - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD16)

08/09/2021 03:49 - 61 Views

Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2091/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Malaysia (mã vụ việc AD16)


I. Một số thông tin vụ việc:


1. Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 01 tháng 9 năm 2021


2. Mặt hàng bị điều tra: Sản phẩm bàn, ghế được phân loại theo các mã HS: 9401.30.00; 9401.40.00; 9401.61.00; 9401.69.90; 9401.71.00; 9401.79.90; 9401.80.00; 9401.90.40; 9401.90.92; 9401.90.99; 9403.30.00; 9403.60.90; 9403.90.90


3. Thời kỳ điều tra: 


-    Thời kỳ điều tra để xác định hành vi bán phá giá: từ 01/07/2020 đến 30/06/2021


-    Thời kỳ điều tra để xác định thiệt hại: từ 01/07/2018 đến 30/06/2021


II. Lịch trình vụ kiện
 

Thời gian

Sự kiện

01/09/2021

Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định số 2091/QĐ-BCT)

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm trong tệp dưới đây:

Tải tài liệu
Quyết định điều tra CBPG (Quyết định số 2091/QĐ-BCT)
Quảng cáo sản phẩm