Sản phẩm bàn, ghế - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD16)

08/09/2021 03:49 - 2347 lượt xem

Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2091/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Malaysia (mã vụ việc AD16)


I. Một số thông tin vụ việc:


1. Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 01 tháng 9 năm 2021


2. Mặt hàng bị điều tra: Sản phẩm bàn, ghế được phân loại theo các mã HS: 9401.30.00; 9401.40.00; 9401.61.00; 9401.69.90; 9401.71.00; 9401.79.90; 9401.80.00; 9401.90.40; 9401.90.92; 9401.90.99; 9403.30.00; 9403.60.90; 9403.90.90


3. Thời kỳ điều tra: 


-    Thời kỳ điều tra để xác định hành vi bán phá giá: từ 01/07/2020 đến 30/06/2021


-    Thời kỳ điều tra để xác định thiệt hại: từ 01/07/2018 đến 30/06/2021

 

4. Quyết định áp thuế CBPG tạm thời

 

Ngày 30 tháng 9 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1991/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm bàn, ghế từ Ma-lai-xi-a và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc).

 

Đối với sản phẩm ghế: 21,4%

 

Đối với sản phẩm bàn: 35,2%

 

5. Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức


Ngày 13 tháng 02 năm 2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 235/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm bàn, ghế từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) và chấm dứt điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn ghế từ Ma-lai-xi-a. 

 

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá chính thức được áp dụng với hàng hóa bị điều tra từ Trung Quốc như sau:

 

Đối với sản phẩm ghế: 21,4%

 

Đối với sản phẩm bàn: 35,2%

 

II. Lịch trình vụ kiện

 

Thời gian

Sự kiện

01/09/2021

Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định số 2091/QĐ-BCT)

15/09/2021

Ban hành Bản câu hỏi về lượng & giá trị cho doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nước ngoài (Hạn nộp: trước 17h00, 21/10/2021)

17/09/2021     

Ban hành Bản câu hỏi điều tra cho doanh nghiệp sản xuất trong nước và doanh nghiệp nhập khẩu (Hạn nộp: trước 17h00, 23/10/2021)

22/10/2021

Gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi (Hạn nộp mới: trước 17h00, 08/11/2021)

30/09/2022 Quyết định áp thuế CBPG tạm thời (Quyết định 1991/QĐ-BCT)

13/2/2023

Quyết định áp thuế CBPG chính thức (Quyết định số 235/QĐ-BCT) áp dụng biện pháp CBPG chính thức đối với một số sản phẩm bàn, ghế từ Trung Quốc và chấm dứt điều tra áp dụng biện pháp CBPG đối với một số sản phẩm bàn ghế từ Malaysia.

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm trong tệp dưới đây:

Tải tài liệu
Quyết định điều tra CBPG (Quyết định số 2091/QĐ-BCT)
Công văn ban hành Bản câu hỏi
Bản câu hỏi dành cho nhà nhập khẩu
Bản câu hỏi dành cho nhà sản xuất trong nước
Công văn ban hành Bản câu hỏi về lượng & giá trị
Bản câu hỏi về lượng & giá trị cho nhà sản xuất, nhập khẩu nước ngoài
Thông báo gia hạn nộp Bản trả lời
Quyết định CBPG tạm thời
Quyết định CBPG chính thức (Quyết định 235/QĐ-BCT)
Quảng cáo sản phẩm