Số liệu cập nhật các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài tại thị trường Việt Nam tính đến 30/9/2014

30/09/2014 12:00 - 3163 lượt xem

Dưới đây là số liệu cập nhật cáccuộc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài tại thịtrường Việt Nam tính đến 30/9/2014.

Xem File đính kèm 

Nguồn: Hội đồng tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế -VCCI

 

Tải tài liệu
2019081216270312thong-ke-cac-vu-kien-tu-ve-doi-voi-hang-vietnam-3092014pdf
Quảng cáo sản phẩm