Sợi dài làm từ polyester - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD10)

30/04/2020 12:00 - 1741 lượt xem

Ngày 06 tháng 4 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BCT điều tra chống bán phá giá đối với sợi dài làm từ polyester (còn gọi là sợi PFY hay sợi filament) thuộc các mã HS: 5402.33.00, 5402.46.00, 5402.47.00 có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia.

 

I. Một số thông tin vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 6 tháng 4 năm 2020

2. Mặt hàng bị điều tra: Sợi dài làm từ polyester (còn gọi là sợi PFY hay sợi filament) thuộc các mã HS: 5402.33.00, 5402.46.00, 5402.47.00

3. Giai đoạn điều tra: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019

4. Nguyên đơn: Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam, Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Industries và Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ\

 

5. Áp thuế CBPG tạm thời: Ngày 31 tháng 8 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2080/QĐ-BCT về việc áp thuế CBPG tạm thời, với mức thuế: Ấn Độ: 54,90%; Indonesia: 21,94%; Malaysia: 21,23%; Trung Quốc: 3,36% - 17,45%.

 

6. Áp thuế CBPG chính thức: Ngày 13 tháng 10 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2302/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) chính thức, với mức thuế: Ấn Độ: 54,90%; Indonesia: 21,94%; Malaysia: 21,45%; Trung Quốc: 3,36% - 17,45%.

 

7. Rà soát lần 1: Ngày 30/12/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2954/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp CBPG đối với sản phẩm trên. Sau đó, vào ngày 01/11/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2866/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất, trong đó cho thấy có sự thay đổi về mức độ bán phá giá của một số nhà sản xuất/xuất khẩu từ Trung Quốc.

Lịch trình vụ kiện

Thời gian Sự kiện
06/04/2020      Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định 1079/QĐ-BCT)
21/04/2020 Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu vụ việc AD10
Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, nhà xuất khẩu nước ngoài vụ việc AD10
31/08/2021 Ban hành quyết định áp thuế CBPG tạm thời (Quyết định số 2080/QĐ-BCT) với mức thuế từ 3.36 đến 54.9%, áp dụng từ ngày 03/09/2021 đến 01/01/2022
13/10/2021 Ban hành quyết định áp thuế CBPG chính thức (Quyết định số 2302/QĐ-BCT) với mức thuế từ 3.36 đến 54.9%.
30/12/2022 Ban hành quyết định rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp CBPG (Quyết định 2954/QĐ-BCT)
01/11/2023 Ban hành kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp CBPG (Quyết định 2866/QĐ-BCT)

 

Tài liệu vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Quyết định và Thông báo khởi xướng điều tra
1.1. CV ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài
1.2. Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài
1.3. Công văn ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà nhập khẩu, sản xuất trong nước
1.4. Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước
1.5. Bản câu hỏi điều tra cho Nhà nhập khẩu
Quyết định CBPG tạm thời (Quyết định 2080/QĐ-BCT)
Quyết định CBPG chính thức (Quyết định 2302/QĐ-BCT)
Quyết định rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp CBPG (Quyết định 2954/QĐ-BCT)
Kết quả rà soát lần 1 - Quyết định số 2866/QĐ-BCT
Quảng cáo sản phẩm