Sợi dài làm từ polyester - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD10)

30/04/2020 12:00 - 741 lượt xem

Ngày 06 tháng 4 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BCT điều tra chống bán phá giá đối với sợi dài làm từ polyester (còn gọi là sợi PFY hay sợi filament) thuộc các mã HS: 5402.33.00, 5402.46.00, 5402.47.00 có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.

 

I. Một số thông tin vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 6 tháng 4 năm 2020

2. Mặt hàng bị điều tra: Sợi dài làm từ polyester (còn gọi là sợi PFY hay sợi filament) thuộc các mã HS: 5402.33.00, 5402.46.00, 5402.47.00

3. Giai đoạn điều tra: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019

4. Nguyên đơn: Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam, Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Industries và Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ

Lịch trình vụ kiện
 

Thời gian Sự kiện
06/04/2020      Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định 1079/QĐ-BCT)
21/04/2020 Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu vụ việc AD10
Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, nhà xuất khẩu nước ngoài vụ việc AD10
Tải tài liệu
1. Quyết định và Thông báo khởi xướng điều tra
1.1. CV ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài
1.2. Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài
1.3. Công văn ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà nhập khẩu, sản xuất trong nước
1.4. Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước
1.5. Bản câu hỏi điều tra cho Nhà nhập khẩu
Quảng cáo sản phẩm