Thép không gỉ cán nguội - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (13-KN-BPG-01)

03/07/2013 12:00 - 10848 lượt xem

Ngày 02 tháng 7 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4460/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a và Lãnh thổ Đài Loan (mã số vụ việc 13-KN-BPG-01), căn cứ vào đơn kiện nhận được ngày 06/05/2013 trước đó.

Một số thông tin về vụ việc:

- Cơ quan điều tra: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương;

- Nguyên đơn: Công ty TNHH POSCO VST và Công ty cổ phần Inox Hòa Bình;

- Giai đoạn điều tra: từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/03/2013;

- Sản phẩm bị điều tra: Thép không gỉ cán nguội, có mã HS theo Biểu thuế nhập khẩu của Hải quan Việt Nam: 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90.

Kết luận điều tra sơ bộ

Ngày 02 tháng 12 năm 2013, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (Cơ quan điều tra) công bố Kết luận điều tra sơ bộ vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàngthép không gỉ cán nguội, có mã HS: 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00;7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Indonesia, Malaysia và Lãnh thổ Đài Loan (mã số vụ việc 13-KN-BPG-01), phù hợp với quy định tại Điều 17 Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 về việc chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

Quyết định áp dụng biện pháp tạm thời

Ngày 25 tháng 12 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 9990/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối vớimột số sản phẩm thép không gỉ cán nguội. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/01/2014 trong thời gian 120 ngày. Theo Quyết định và Thông báo gửi kèm, mức thuế chống bán phá giá tạm thời sẽ được áp dụng cho hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam, cụ thể như sau:
 
Nước/vùng lãnh thổ Tên nhà sản xuất/xuất khẩu Mức thuế chống bán phá giá
Trung Quốc Lianzhong Stainless Steel Corporation 6,99%
Fujian Southeast Stainless Steel Co., Ltd. 6,45%
Các nhà sản xuất khác 6,68%
Indonesia PT Jindal Stainless Indonesia 12,03%
Các nhà sản xuất khác 12,03%
Malaysia Bahru Stainless Sdn. Bhd. 14,38%
Các nhà sản xuất khác 14,38%
Đài Loan Yieh United Steel Corporation 13,23%
Yuan Long Stainless Steel Corp. 30,73%
Các nhà sản xuất khác 13,23%
 
Quyết định áp thuế chống bán phá giá chính thức:

Ngày 5 tháng 9 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 7896/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và Lãnh thổ Đài Loan (mã số vụ việc 13-KN-BPG-01). Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ký.
Theo đó, mức thuế chống bán phá giá sẽ được áp dụng cho hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam, cụ thể như sau:

 
Nước/Vùng lãnh thổ Tên nhà sản xuất/xuất khẩu Biên độ bán phá giá
Trung Quốc LISCO 4,64%
FSSS 6,87%
Các nhà sản xuất/xuất khẩu khác 6,58%
Indonesia JSI 3,07%
Các nhà sản xuất/xuất khẩu khác 3,07%
Malaysia Bahru 10,71%
Các nhà sản xuất/xuất khẩu khác 10,71%
Đài Loan YUSCO 13,79%
YLSS 37,29%
Các nhà sản xuất/xuất khẩu khác 13,79%

Trước đó, ngày 13 tháng 8 năm 2014,  Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá đã họp biểu quyết và nhất trí về các nội dung liên quan đến vụ việc:
(i)          Có tình trạng bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;
(ii)         Có trình trạng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại đáng kế hoặc bị đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể;
(iii)        Có mối quan hệ nhân quả giữa việc bán phá giá hàng hóa nhập khảu vào Việt Nam với thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

- Kết quả rà soát lần thứ nhất: 

Ngày 21 tháng 10 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 11353/QĐ-BCT tiến hành rà soát đối với vụ việc nêu trên. 
Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1656/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội. Cụ thể: 

 
Nước/vùng lãnh thổ Tên nhà sản xuất Thuế chống bán phá giá cũ (áp dụng từ ngày 05/10/2014-13/5/2016) Thuế chống bán phá giá mới (áp dụng từ ngày 14/5/2016-06/10/2019)
Trung Quốc Shanxi Taigang Stainless Steel Co.,Ltd. (STSS) 6.58% 17.47%
Các nhà sản xuất khác 4.64% - 6.87% 25.35%
Indonesia Jindal Stainless Indonesia 3.07% 13.03%
Các nhà sản xuất khác 3.07% 13.03%
Malaysia Bahru Stainless SDN BHD 10.71% 9.55%
Các nhà sản xuất khác 10.71% 9.55%
Đài Loan Yieh United Steel Corporation 13.79% 13.79%
Yuan Long Stainless Steel Corp. 37.29% 37.29%
Các nhà sản xuất khác 13.79% 13.79
 
Rà soát cuối kỳ lần thứ nhất (mã vụ việc: ER01.AD01)

Ngày 02 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3551/QĐ-BCT về việc tiến hành rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép không gỉ cán nguội. 


Kết quả rà soát lần thứ hai: 

Ngày 23 tháng 05 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1849/QĐ-BCT tiến hành rà soát lần thứ hai đối với vụ việc nêu trên. 

Ngày 04 tháng 07 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2398/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội. Cụ thể: 

Nước/vùng lãnh thổ Tên nhà sản xuất Thuế chống bán phá giá cũ (áp dụng từ ngày 14/5/2016 - 19/7/2018) Thuế chống bán phá giá mới (áp dụng từ ngày 20/7/2018 - 06/10/2019)
   Trung Quốc Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. (STSS) 17,47% 17,47%
Các nhà sản xuất khác 25,35% 25,35%
   Indonesia PT Jindal Stainless Indonesia 13,03% 6,64%
Các nhà sản xuất khác 13,03% 13,03%
   Malaysia Bahru Stainless Sdn.Bhd 9,31% 9,31%
Các nhà sản xuất khác 9,31% 9,31%
   Đài Loan Yieh United Steel Corporation 13,79% 13,79%
Yuan Long Stainless Steel Corp. 37,29% 37,29%
Các nhà sản xuất khác 13,79% 13,79%

  - Kết quả rà soát cuối kỳ

Ngày 21 tháng 10 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3162/QĐ-BCT về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và Vùng lãnh thổ Đài Loan. Theo đó, biện pháp CBPG được gia hạn thêm 05 năm với mức thuế cụ thể được quy định trong Quyết định 3162/QĐ-BCT.

Một số tin tức liên quan:
Cục Quản lý Cạnh tranh nhận hồ sơ yêu cầu tiến hành điều tra CBPG thép không gỉ
Việt Nam khởi xướng điều tra CBPG thép không gỉ nhập khẩu
Việt Nam áp thuế chống bán phá giá đối với thép không gỉ cán nguội nhập khẩu
Thông báo Quyết định tiến hành rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép không gỉ cán nguội (mã vụ kiện: ER01.AD01)
Bộ Công Thương ban hành Quyết định kết quả rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu
 
Tải tài liệu
1. Quyet dinh khoi xuong dieu tra
1.1. Thong bao khoi xuong dieu tra
1.2. Mau dang ky tham gia cac ben lien quan
1.4. Ban cau hoi luong va gia tri cho nha nhap khau
1.3.Ban cau hoi luong va gia tri cho nha san xuat-xuat khau nuoc ngoai
1.5. Ban cau hoi luong va gia tri cho nha san xuat trong nuoc
2.1. Quyet dinh ap dung BPCBPG tam thoi
2.2. Thong bao ap dung BPCBPG tam thoi
2.3. Bao cao so bo
3. Quyet dinh ap thue CBPG chinh thuc
3.2 Thong bao kem theo QD ap thue CBPG chinh thuc.pdf
3.3. Tom tat bao cao ket luan dieu tra
3.4. Cong van 1230 huong dan thuc hien Quyet dinh 9990
4.1 Quyet dinh ra soat hang nam lan 1 - QĐ so 11353-BCT
4.2. Quyet dinh ap dung ket qua ra soat hang nam lan1- QD1656 BCT
4.3 Thong bao dieu chinh kem theo Quyet dinh 1656
5. Quyet dinh - Thong bao ra soat cuoi ky lan 1 QD3551BCT
6. Quyet dinh va thong bao kem ra soat lan2 - QD1849 BCT
6.1 Quyet dinh va thong bao ket qua ra soat lan2 - QD2398 BCT
7. Quyet dinh 3162 ket qua ra soat cuoi ky
Quảng cáo sản phẩm