Tổng quan về tình hình điều tra phòng vệ thương mại của EU

05/10/2022 10:00 - 8 lượt xem

Số liệu thống kê của WTO cho thấy EU là một trong những thành viên WTO sử dụng nhiều nhất các biện pháp phòng vệ thương mại. Các sản phẩm xuất khẩu sang EU thường xuyên bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ ngành nội địa gồm có: kim loại cơ bản và các sản phẩm của chúng, hóa chất và các sản phẩm liên quan, máy móc và thiết bị điện... Các quốc gia/vùng lãnh thổ thường xuyên bị cáo buộc với các hành vi bóp méo thương mại khi xuất khẩu sang EU bao gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa và Nga.

 

EU đã khởi xướng tổng cộng 642 cuộc điều tra phòng vệ thương từ 1/1/1995 đến 31/12/2021, trong đó bao gồm 544 vụ điều tra CBPG, 92 cuộc điều tra CTC và 6 cuộc điều tra tự vệ. Trong số các vụ điều tra khởi xướng, EU đã áp dụng chính thức 351 biện pháp CBPG, 46 biện pháp CTC và 4 biện pháp tự vệ

 

Bảng tổng hợp các vụ điều tra PVTM được EU tiến hành (1/1/1995 – 31/12/2021)

 

Điều tra CBPG

Điều tra CTC

Điều tra TV

Tổng

Khởi xướng điều tra

544

92

6

642

Áp dụng biện pháp PVTM

351

46

4

401

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Quảng cáo sản phẩm