Thực tiễn điều tra và áp dụng biện pháp tự vệ tại EU

11/12/2022 10:26 - 49 lượt xem

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tính đến hết năm 2021, EU là khu vực sử dụng không nhiều biện pháp tự vệ, với 6 vụ điều tra (xếp thứ 17, chiếm 1% tổng số vụ trên toàn thế giới) và 4 vụ áp dụng biện pháp tự vệ (xếp thứ 15, chiếm 2% tổng số vụ trên toàn thế giới). Các năm EU khởi xướng các vụ điều tra tự vệ bao gồm: 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 2018, trong đó tiến hành áp thuế vào các năm 2002, 2004, 2005, 2019.

 

Hình 1: Các nền kinh tế sử dụng biện pháp tự vệ nhiều nhất (1995-2021)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Các nhóm sản phẩm bị áp thuế tự vệ nhiều nhất tại EU

 

Cũng giống trong trường hợp điều tra CBPG, CTC, kim loại cơ bản và các sản phẩm của chúng là đối tượng bị áp dụng các biện pháp tự vệ nhiều nhất trên toàn cầu. Thực tế cho thấy, trong tổng số các trường hợp bị áp thuế tự vệ, có đến 26% là kim loại cơ bản, tiếp đến là các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất với 17%.

 

Hình 2: Nhóm các sản phẩm bị áp dụng biện pháp tự vệ nhiều nhất thế giới (1995-2021)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Tại EU, các sản phẩm bị áp dụng biện pháp tự vệ bao gồm: kim loại cơ bản và các sản phẩm của chúng (2 vụ); động vật sống, sản phẩm từ động vật (1 vụ); thực phẩm chế biến, đồ uống, rượu mạnh và giấm, thuốc lá và các sản phẩm sản xuất thay thế thuốc lá (1 vụ).

 

Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Quảng cáo sản phẩm