Trợ cấp nông nghiệp

28/03/2009 12:00 - 4722 lượt xem

Các vấn đề liên quan đến Trợ cấp nông nghiệp: Trợ cấp nông nghiệp là gì? Quy định về trợ cấp nông nghiệp có khác quy định về trợ cấp hàng phi nông nghiệp không? Trợ cấp nông nghiệp bao gồm những nhóm nào? Chính phủ có thể trợ cấp nông nghiệp sau khi gia nhập WTO không? Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam có thể thực hiện các trợ cấp nội địa đối với nông nghiệp không? Trợ cấp "hộp xanh lá cây" là gì? Trợ cấp "hộp xanh lơ" là gì? Trợ cấp "hộp hổ phách" là gì? Là nước đang pháp triển, Việt Nam có được hưởng ưu tiên gì liên quan đến các trợ cấp nông nghiệp không?.... Tất cả những thắc mắc trên sẽ được giải đáp trong cuốn booklet: "Trợ cấp nông nghiệp"
 
 
Tải tài liệu
2019021310313813agricultural-subsidypdf
Quảng cáo sản phẩm