Trợ cấp và thuế chống trợ cấp

11/06/2008 12:00 - 32 lượt xem

Trong WTO, trợ cấp là bất kỳ hỗ trợ tài chính nào của Nhà nước hoặc một tổ chức công mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Vậy trợ cấp có phải hiện tượng bị cấm không? Việt Nam cam kết gì về trợ cấp khi gia nhập WTO? Ở Việt Nam, vấn đề chống trợ cấp được quy định như thế nào? Các bạn sẽ được tìm hiểu tất cả những vấn đề trên trong cuốn booklet “ Trợ cấp và thuế chống trợ cấp”

Vui lòng tải tài liệu đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
201902131009037214trocappdf
Quảng cáo sản phẩm