Ván sợi bằng gỗ - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD06)

22/04/2019 12:00 - 5574 lượt xem

Ngày 16 tháng 04 năm 2019, Bộ Công Thương Việt Nam chính thức ban hành Quyết định khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a.

I. Một số thông tin vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 16 tháng 04 năm 2019

2. Mặt hàng bị điều tra: Một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, chưa phủ mặt và chưa gia công, có các mã HS 4411.12.00; 4411.13.00; 4411.14.00; 4411.92.00; 4411.93.00; 4411.94.00

3. Giai đoạn điều tra: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

4. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Dongwha; Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang; Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị; Công ty Cổ phần Kim Tín MDF.

5. Kết quả điều tra: Có dấu hiệu bán phá giá nhưng không có thiệt hại đáng kể và chưa bị đe dọa gây thiệt hại đáng kể đến ngành sản xuất trong nước. Kết luận: chấm dứt điều tra và không áp thuế CBPG

II. Lịch trình vụ kiện:

Thời gian Sự kiện
16/04/2019 Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định 940/QĐ-BCT)
05/02/2019 Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc AD06
14/01/2020 Chấm dứt điều tra và không áp thuế CBPG (Quyết định 128/QĐ-BCT)


 

Tải tài liệu
1. Quyết định và Thông báo khởi xướng điều tra QD940
Bản câu hỏi dành cho nhà sản xuất/ xuất khẩu nước ngoài
Bản câu hỏi dành cho nhà nhập khẩu
Bản câu hỏi dành cho nhà sản xuất trong nước
1.4. Cong van ban hanh cau hoi dieu tra CV326
2. Quyết định chấm dứt điều tra và không áp dụng biện pháp CBPG
Quảng cáo sản phẩm