Báo cáo hoạt động Hội đồng TRC 2011

23/06/2012 12:00 - 3257 lượt xem

Hội đồng tư vấn về phòng vệ thương mại (TRC), được thành lập năm 2008 và được chuyển thành một bộ phận của Trung tâm WTO – VCCI trong năm 2011.
Trong năm 2011, Hội đồng TRC (thông qua Ban thư ký đặt tại Trung tâm WTO) đã thực hiện các hoạt động phổ biến thông tin về phòng vệ thương mại thông qua website www.chongbanphagia.vn (phiên bản tiếng Việt) và www.antidumping.vn (phiên bản tiếng Anh) và các hoạt động hỗ trợ, tư vấn trực tiếp cho các doanh nghiệp, hiệp hội trong các vụ việc như:
-    Thực hiện nghiên cứu, xây dựng Cảnh báo và Khuyến nghị hành động cho Hiệp hội và các doanh nghiệp gỗ trước nguy cơ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với đồ gỗ nội thất của Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ;
-    Thực hiện nghiên cứu, xây dựng Bình luận phù hợp với lợi ích của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đối với các Đề xuất thay đổi chính sách của Hoa Kỳ về:
+ Phương pháp zeroing trong điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp
+ Phương pháp lựa chọn bị đơn bắt buộc trong điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp
+ Phương pháp tính thuế riêng biệt
+ Định nghĩa catfish và vấn đề cá tra/basa Việt Nam.
-    Tư vấn Hiệp hội và các doanh nghiệp bông sợi Việt Nam trong vụ kiện chống bán phá giá đối với sợi Việt Nam tại Braxin.
-    Tư vấn Hiệp hội và các doanh nghiệp giày Việt Nam trong vụ kiện chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá từ Trung Quốc đối với giày dép Việt Nam tại Braxin.
-    Cảnh báo và Khuyến nghị phương án hành động cho hiệp hội và các doanh nghiệp xuất khẩu ống thép của Việt Nam trước nguy cơ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với ống thép của Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ. Thực hiện hàng loạt tư vấn trực tiếp và gián tiếp cho Hiệp hội và các doanh nghiệp thép khi vụ kiện xảy ra, khuyến nghị phương án hành động cho Chính phủ trong vụ kiện chống trợ cấp.
-    Cảnh báo và Khuyến nghị phương án hành động cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu mắc áo thép trước nguy cơ kiện chống bán phá giá mắc áo thép của Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Trong năm 2012, hoạt động của Hội đồng TRC sẽ tiếp tục các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến phòng vệ thương mại và các biện pháp kỹ thuật khác khi xuất hiện nguy cơ.
Ban Thư ký Hội đồng Tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI
Tải tài liệu
Bao cao 2011 - HoidongTRC.pdf 3030.59 KB
Quảng cáo sản phẩm