Báo cáo hoạt động Hội đồng TRC năm 2012

28/08/2013 12:00 - 2760 lượt xem

Trong năm 2012, Hội đồng TRC (thông qua Ban thư ký đặt tại Trung tâm WTO) đã thực hiện các nhóm hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội sau:

1.    Các hoạt động hỗ trợ, tư vấn trực tiếp cho hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến phòng vệ thương mại 

-    Tư vấn cho Hiệp hội thép và DN trong ngành liên quan đến vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm mắc áo thép tại thị trường Hoa Kỳ tháng 01/2012;
-    Tư vấn Hiệp hội thép và DN trong ngành liên quan đến vụ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tuabin điện gió tại thị trường Hoa Kỳ tháng 01/2012;
-    Tư vấn Hiệp hội thép và DN trong ngành liên quan đến vụ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn không gỉ tại thị trường Braxin tháng 4/2012;
-    Cập nhật thông tin, tư vấn liên quan đến vụ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm lốp xe máy tại thị trường Braxin tháng 6/2012;
-    Cập nhật thông tin, tư vấn liên quan đến vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm lốp xe máy tại thị trường EU tháng 6/2012;
-    Cập nhật thông tin, tư vấn liên quan đến vụ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm giấy màng BOPP tại thị trường Malaysia tháng 7/2012;
-    Cập nhật thông tin, tư vấn liên quan đến vụ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nguội tại thị trường Thái Lan tháng 8/2012;
-    Cập nhật thông tin, tư vấn liên quan đến vụ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm lốp xe đạp tại thị trường Braxin tháng 9/2012;
-    Tư vấn cho Hiệp hội Bông sợi Việt Nam và các DN trong ngành liên quan đến đến vụ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi Việt Nam tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ tháng 10/2012.
-    Nghiên cứu 10 năm tranh chấp phòng vệ thương mại ở Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ - Bài học cho xuất khẩu Việt Nam

2.    Các hoạt động phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cho Doanh nghiêp, Hiệp hội về vấn đề phòng vệ thương mại khác: 

2.1. Cổng thông tin về chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ (phòng vệ thương mại) : www.chongbanphagia.vn  và www.antidumping.vn

Được xây dựng và hoạt động từ năm 2008, website www.chongbanphagia.vn (tiếng Việt) và www.antidumping.vn (tiếng Anh) hiện nay là đầu mối thông tin lớn nhất về vấn đề này tại Việt Nam, được nhiều doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan Nhà nước đánh giá cao. 
Tính đến tháng 12/2012, trang tiếng Việt đã đạt gần 5.5 triệu lượt truy cập, trang tiếng Anh là gần 2 triệu lượt.
Các hoạt động liên quan bao gồm: Thu thập, xử lý, biên dịch, đăng bài hàng ngày (trung bình 5 bài/ngày); Duy trì và cập nhật các thông tin Vụ kiện, Văn bản pháp luật, và các mục tin liên quan.

2.2.    Các hoạt động phổ biến, tuyên truyền khác: Hoạt động xuất bản, đào tạo, hội thảo
Tải tài liệu
Bao cao Hoi dong TRC 2012
Quảng cáo sản phẩm