Báo cáo hoạt động Hội đồng TRC năm 2010

23/06/2011 12:00 - 3297 lượt xem

Năm 2010, Hội đồng Tư vấn về Phòng vệ Thương mại (TRC) đã thực hiện hàng loạt các hoạt động tuyên truyền phổ biển, cung cấp thông tin; hoạt đông tư vấn ... hỗ trợ hiệu quả cho các Hiệp hội, Doanh nghiệp.

Trong nhóm các Hoạt đông tuyên truyền, phổ biến và cung cấp thông tin, Hội đồng TRC tiếp tục duy trì hoạt đồng của website: www.chongbanphagia.vn và www.antidumping.vn, là đầu mối thông tin lớn nhất và cập nhật nhất tại Việt Nam về Phòng vệ Thương mại Quốc tế. Cùng với việc xuất bản các "Bản tin các vụ kiên Thương mại Quốc tế", một trong những điểm nổi bật trong hoạt động của Hội đồng TRC năm 2010 là việc phát hành bộ các ấn phẩm phục vụ nhu cầu thực tiễn của các Doanh nghiệp về phòng vệ thương mại. Bộ ấn phẩm bao gồm các Cẩm nang Kháng kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ tại các thị trường cụ thể như Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, sách Hỏi đáp Pháp luật về Chống bán phá giá trong WTO và cuốn Tranh chấp về chống bán phá giá trong WTO.

Trong nhóm các Hoạt động tư vấn hỗ trợ các Hiệp hôi, Doanh nghiệp, Hội đồng TRC đã thực hiện hai tư vấn lớn như: vụ việc "Trung Quốc kiện EC về thuế chống bán phá giá giầy mũ da - Hành động của Việt Nam" và tư vấn vụ việc "Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp túi nhựa - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam".

Kế hoạch năm 2011 tới của Hội đồng TRC tiếp tục các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý trong hội nhập nói chung và vấn đề pháp lý phòng vệ thương mại nói riêng.
Nguồn: Ban Thư ký Hội đồng tư vấn về Phòng vệ Thương mại.
Tải tài liệu
Bao cao TRC 2010.pdf 2218.52 KB
Quảng cáo sản phẩm