Báo cáo: Phòng vệ Thương mại EU - Tác động ngoài ý muốn của các biện pháp chống bán phá giá

12/12/2021 02:48 - 9 lượt xem

Thời gian: 12/2021

 

Đơn vị thực hiện: Ủy ban Thương mại Quốc gia Thụy Điển

 

Báo cáo nói về các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp mà EU đã đưa ra để bảo vệ các công ty trong EU trước các hành vi thương mại không công bằng (bán phá giá hoặc trợ cấp) từ các nước ngoài EU. Các biện pháp này chủ yếu được áp dụng đối với hàng công nghiệp, chẳng hạn như sản phẩm thép và đôi khi là sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, các sản phẩm quan trọng đối với quá trình chuyển đổi khí hậu như các tấm pin mặt trời cũng được bao gồm. 

 

Tuy nhiên, báo cáo cho thấy sản xuất và bán hàng của các công ty châu Âu không tăng. Các biện pháp chống bán phá giá của EU cũng gây ra sự không chắc chắn về các điều kiện thương mại và xuất khẩu.

 

Bản mềm Ấn phẩm (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây:
 

Tải tài liệu
Báo cáo: Phòng vệ Thương mại EU - Tác động ngoài ý muốn của các biện pháp chống bán phá giá
Quảng cáo sản phẩm