Bế tắc trong vòng đàm phán Doha - Sự suy giảm chủ nghĩa đa phương hóa thương mại

06/08/2008 12:00 - 2845 lượt xem

Tác giả: Daniel Drache and Marc D. Froese1 Giới thiệu Bài viết này lập luận rằng bế tắc trong vòng đàm phán thương mại Doha là do sự phức tạp ngày càng tăng của quá trình toàn cầu hóa kinh tế. Bài viết cũng thể hiện một sự chuyển đổi của các quốc gia thành viên ra khỏi mô hình thương mại đa phương đang tồn tại hiện nay và hướng đến một diễn đàn đàm phán nhỏ hơn. Chúng tôi xem xét 2 lý do chính giải thích cho mô hình thay đổi này trong mối quan hệ kinh tế toàn cầu. Thứ nhất, với sự nổi lên của một số cường quốc kinh tế toàn cầu mới như Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil, sân chơi địa chính trị đã thay đổi và sự tích tụ nhanh chóng về quyền lực chính trị và thị trường ở bán cầu Nam đã làm mất dần động lực phía trước của WTO. Nhân tố thứ hai trong sự suy giảm của chủ nghĩa thương mại đa phương là một mớ các quy tắc cứng nhắc, chủ nghĩa bảo hộ phi thuế quan và khủng hoảng như đổ thêm cát vào hộp số thương mại đa phương. Bài viết này kết luận bằng một thảo luận về chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh lịch sử. Đây không phải là lần đầu tiên thế giới phải đối mặt với những thay đổi mang tính hệ thống trong quan hệ kinh tế quốc tế. Trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, thương mại toàn cầu đã sụp đổ lần đầu tiên với sự kết thúc của hệ thống thương mại tự do Anh và ngay sau đó là với sự sụp đổ thê thảm của trật tự thương mại giữa hai cuộc chiến tranh.
Quảng cáo sản phẩm