Biện pháp tạm thời (Provisional Measures)

24/09/2008 12:00 - 4332 lượt xem

Biện pháp tạm thời là biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc diện bị điều tra trước khi có kết luận cuối cùng về vụ việc. Biện pháp này thường được thực hiện khi vụ điều tra có kết luận sơ bộ cho rằng có việc bán phá giá gây thiệt hại. Biện pháp tạm thời thường được thực hiện dưới các hình thức thuế tạm thời hoặc một khoản bảo đảm/đặt cọc (bond/cash deposit) với mức bằng hoặc thấp hơn biên độ phá giá xác định trong kết luận sơ bộ.
Quảng cáo sản phẩm