Biện pháp tự vệ (safeguard measures)

23/09/2008 12:00 - 4618 lượt xem

Biện pháp tự vệ là việc tạm thời hạn chế nhập khẩu đối với một hoặc một số loại hàng hoá khi việc nhập khẩu chúng tăng nhanh gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước.
Quảng cáo sản phẩm