Thuật ngữ về Biện pháp tự vệ

06/08/2008 12:00 - 3231 Views

Các thuật ngữ về Biện pháp tự vệ về cơ bản cũng tương tự như các thuật ngữ về Chống bán phá giá, tuy nhiên cũng có một số thuật ngữ riêng:

Biện pháp tự vệ (safeguard measures)

Biện pháp tự vệ là việc tạm thời hạn chế nhập khẩu đối với một hoặc một số loại hàng hoá khi việc nhập khẩu chúng tăng nhanh gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước.

Thiệt hại nghiêm trọng (serious injury) và Đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng (threatof serious injury)

Ø Thiệt hại nghiêm trọng là sự suy giảm toàn diện đáng kể tới vị trí của ngành công nghiệp nội địa.

Ø Đe dọa gây tổn hại nghiêm trọng được hiểu là thiệt hại nghiêm trọng rõ ràng sẽ xảy ra, phù hợp với các quy định  tại khoản 2.Việc xác định nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng phải dựa trên cơ sở thực tế chứkhông  phải là phỏng đoán, viện dẫn hoặc khả năng xa

Ngànhsản xuất nội địa (domestic industry)

Ngành sản xuất nội địa là toàn bộ các nhà sản xuất sản phẩm tương tự hoặc các sản phẩm trực tiếp cạnh tranh trong phạm vi lãnh thổ một Thành viên, hoặc tập hợp các nhà sản xuất mà đầu ra của sản phẩm tương tự hoặc trực tiếp cạnh tranh của họ chiếm phần lớn trong tổng số sản xuất nội địa của loại sản phẩm này.

Sản phẩm trực tiếp cạnh tranh (directly competitive products)

Sản phẩm trực tiếp cạnh tranh là những sản phẩm có thể thay thế sản phẩm nhập khẩu bị điều tra ở một mức độ nhất định trên và trong các điều kiện của thị trường nước nhập khẩu.

Quảng cáo sản phẩm