Bình Luận

Biện pháp phòng vệ thương mại trong các Hiệp định thương mại tự do
Biện pháp phòng vệ thương mại trong các Hiệp định thương mại tự do

14/12/2018

Người thực hiện: Ông Lương Kim Thành - Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018
Ảnh hưởng của một số hiện tượng bảo hộ thương mại nổi bật trong thời gian gần đây và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam
Ảnh hưởng của một số hiện tượng bảo hộ thương mại nổi bật trong thời gian gần đây và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam

29/12/2017

Người thực hiện: ThS. Nguyễn Thành Long, Phòng Hội nhập kinh tế quốc tế trong nước - Văn phòng BCĐLNKT
Sự tương thích của pháp luật Việt Nam trong việc thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại trong các FTA
Sự tương thích của pháp luật Việt Nam trong việc thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại trong các FTA

29/12/2017

Bài viết tập trung phân tích mức độ tương thích giữa pháp luật Việt Nam, cụ thể là Luật Quản lý Ngoại thương mới và quy định trong các FTA mà Việt Nam đã ký kết đối với lĩnh vực PVTM.
Nghiên cứu "SPS và các hàng rào phi thuế quan trong thương mại nông nghiệp"
Nghiên cứu "SPS và các hàng rào phi thuế quan trong thương mại nông nghiệp"

29/11/2017

Người thực hiện: Renée Johnson

Thời gian: 31/3/2014
Đề tài: Options for Disciplining the Use of Trade Remedies in Clean Energy Technologies
Đề tài: Options for Disciplining the Use of Trade Remedies in Clean Energy Technologies

03/08/2017

Đơn vị thực hiện: Kim Kampel (International Centre of Trade and Sustainable Development - ICTSD)
Thời gian: 5/2017
12345678910...22
Quảng cáo sản phẩm