Bình Luận

Xung đột quan điểm pháp lý về mối liên hệ giữa "những diễn tiến không lường trước được" và các điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ
Xung đột quan điểm pháp lý về mối liên hệ giữa "những diễn tiến không lường trước được" và các điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ

07/07/2017

Đơn vị thực hiện: Nhóm nghiên cứu của Khoa Luật, trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: 2017
Vấn đề sản xuất thép quá mức trên thế giới – Phương án xử lý của Hoa Kỳ
Vấn đề sản xuất thép quá mức trên thế giới – Phương án xử lý của Hoa Kỳ

03/10/2016

Trong thời gian gần đây, cung vượt quá cầu đối với ngành thép trong nước đang là một trong những vấn đề mà các nhà kinh tế rất quan tâm. Theo số liệu của Bộ Công Thương về tình hình sản xuất thép trong nước, dự báo nhu cầu thép xây dựng trong cả nước năm 2015 khoảng 6 triệu tấn,...
Thay đổi phương pháp tính toán trong điều tra chống bán phá giá liên quan đến Trung Quốc
Thay đổi phương pháp tính toán trong điều tra chống bán phá giá liên quan đến Trung Quốc

01/10/2016

Khi Trung Quốc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào tháng 12 năm 2011, trong thỏa thuận chuyển đổi cho việc gia nhập của nước này cho phép có một phương pháp cụ thể để tính toán bán phá giá...
Làm rõ sự mơ hồ về mặt luật pháp của điều 2.2.2(III) của Hiệp định về chống bán phá giá: các đề xuất diễn giải thuật ngữ "phương pháp hợp lý khác"
Làm rõ sự mơ hồ về mặt luật pháp của điều 2.2.2(III) của Hiệp định về chống bán phá giá: các đề xuất diễn giải thuật ngữ "phương pháp hợp lý khác"

01/10/2016

Khi cơ quan điều tra xây dựng giá trị thông thường theo Điều 2.2 của Hiệp định về chống bán phá giá, nếu phương pháp theo quy định ở phần tóm tắt Điều 2.2.2 không có sẵn, họ có thể lựa chọn sử dụng “bất kì phương pháp hợp lý khác” của Điều 2.2.2(iii) để tính toán số tiền cho SG&A...
Đã đến lúc loại bỏ đối xử kinh tế phi thị trường
Đã đến lúc loại bỏ đối xử kinh tế phi thị trường

08/09/2016

Các quan chức thương mại của Hoa Kỳ và Châu Âu hiện nay sử dụng “phương pháp kinh tế phi thị trường” trong các vụ việc chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Thực tiễn đó đã bỏ qua giá trị thực mà các nhà sản xuất Trung Quốc đưa ra và dẫn đến mức...
Các tác động tích cực và tiêu cực của việc sử dụng chính sách chống bán phá giá ở các nước đang phát triển
Các tác động tích cực và tiêu cực của việc sử dụng chính sách chống bán phá giá ở các nước đang phát triển

08/09/2016

Bất chấp sự suy giảm trên quy mô toàn cầu trong việc sử dụng thuế quan kể từ Thế chiến II, việc sử dụng chính sách chống bán phá giá (Anti-dumping - CBPG ) vẫn gia tăng tầm quan trọng tuyệt đối cũng như tương đối trong thời gian gần đây (nghiên cứu của Webb, 1992; nghiên cứu của Cuyvers và...
Nhìn lại về thỏa thuận của WTO đối với trợ cấp nông sản xuất khẩu
Nhìn lại về thỏa thuận của WTO đối với trợ cấp nông sản xuất khẩu

25/01/2016

Ngày 19 tháng 12 năm 2015, tại Hội nghị bộ trưởng lần thứ 10 tổ chức tại Nairobi - Kenya, 162 thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã đạt được thỏa thuận về vấn đề loại bỏ trợ cấp nông sản xuất khẩu. Thỏa thuận này được các quốc gia thành viên coi là một đột phá lớn...
12345678910...22
Quảng cáo sản phẩm