Các nước đang phát triển, giải quyết tranh chấp và trung tâm tư vấn về luật trong WTO

16/07/2010 12:00 - 1922 lượt xem

Chad P.Brown

Rachel McCulloch

Tóm Tắt

Các đánh giá nghiêm túc về lợi ích hiện tại và trong tương lai khi các nước đang phát triển gia nhập WTO chủ yếu tập trung vào các thảo luận trong vòng đàm phán Đô Ha. Luận văn này kiểm tra mức độ tham gia của các nước đang phát triển vào hệ thống giải quyết tranh chấp nhằm thực hiện quyền về tiếp cận thị trường nước ngoài đã được đạt được ở các vòng đàm phán trước.

Dữ liệu về tranh chấp từ năm 1995 đến năm 2008 đã cho thấy ba xu hướng nổi bật sau: tỉ lệ thất bại của các nước đang phát triển trong việc tự thi hành các luật lệ cho dù phản đối các nước đang phát triển sử dụng DSU, các nước đang phát triển tăng cường sử dụng DSU để tự tăng cường khả năng tiếp cận thị trường các nước đã và đang phát triển, và các nguyên nhân dễ nhận thấy gây ra thất bại trong tiếp cận thị trường nước ngoài như chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trong tranh chấp ngày càng trở nên phổ biến. Luận văn này cũng kiểm tra các tác động tiềm ẩn của Trung Tâm Tư Vấn về luật WTO (ACWL) đối với hệ thống WTO trong năm 2001.

 Xem xét kỹ dữ liệu đã đưa ra bằng chứng cho thấy ACWL có thể giúp nâng cao khả năng tự tăng cường tiếp cận thị trường nước ngoài của các nước đang phát triển thông qua ít nhất ba kênh: tăng số vụ kiện đơn nguyên đơn, tăng cường qui trình pháp lý của DSU cho các vụ kiện đã có và tham gia vào các vụ tranh cấp về tổn thất thương mại có giá trị nhỏ hơn

Luận văn này- thành quả của Đội Thương Mại và Hội Nhập, nhóm Nghiên Cứu Phát Triển- là một phần trong nỗ lực lớn hơn của khoa nhằm đánh giá tác động của các tổ chức quốc tế lên các cơ hội tiếp cận thị trường của các nước đang phát triển. Các luận văn Nghiên Cứu Chính Sách cũng được đăng trên tràng Web http://econ.worldbank.org. Có thể liên hệ với tác giả của các luận văn thông qua địa chỉ email [email protected]

Loạt các bài luận văn Nghiên Cứu Chính Sách nhằm phổ biến các kết quả trong tiến trình khuyến khích trao đổi ý tưởng về các vấn đề phát triển. Một mục đích của loạt các bài luận văn này nhằm thu được kết quả một cách nhanh chóng dù cho các bài trình bày thậm chí  chưa được trau truốt một cách hoàn hảo. Các bài luận văn ghi tên các tác giả và nên có các trích dẫn phù hợp. Phần Kết quả, Diễn giải và Kết luận trình bày trong luận văn này hoàn toàn là của các tác giả của luận văn. Các phần đó không cần thể hiện quan điểm của Ngân hàng Quốc tế về Tái thiết và Phát triển/Ngân hàng Thế Giới và các tổ chức trực thuộc của nó hay Ban Quản trị của Ngân hàng Thế giới hay chính phủ.

 

 

Quảng cáo sản phẩm