Các quy định của WTO về các rào cản kỹ thuật đối với thương mại

06/08/2008 12:00 - 3815 lượt xem

Tác giả: Peter Van den Bossche, Denise Prévost and Mariëlle Matthee, Khoa Luật, trường đại học Maastricht Tóm tắt TV, đồ chơi, mỹ phẩm, thiết bị y tế, phân bón, thịt và pho mát là những mặt hàng khi nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu liên quan đến đặc tính và/hoặc cách thức các sản phẩm này được sản xuất. Mục đích của các yêu cầu này có thể là để bảo vệ cuộc sống hay sức khỏe, bảo vệ môi trường, ngăn cản các hành vi lừa dối hay để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Những yêu cầu này có thể là bắt buộc do chính phủ quy định và thi hành. Tuy nhiên, phổ biến hơn, các yêu cầu này là các quy tắc do cơ quan tiêu chuẩn hóa của quốc gia ban hành, vì vậy chúng không là bắt buộc nhưng lại thường được áp dụng trong các giao dịch thương mại ở một quốc gia nào đó. Trong cả 2 trường hợp, những yêu cầu này đều là những rào cản lớn đối với thương mại. TV và pho mát được sản xuất theo những yêu cầu của nước A có thể bị cấm hoặc khó tiếp cận vào thị trường của nước B khi những yêu cầu của nước B liên quan đến đặc tính hay cách thức sản xuất lại khác với yêu cầu của nước A. Hơn nữa, các thủ tục để xác minh liệu một sản phẩm có đáp ứng được một số yêu cầu bắt buộc hay tùy ý nào đó không lại thường làm cản trở thương mại.Các biện pháp thuộc loại này thường được coi là “ rào cản kỹ thuật đối với thương mại”. Bài báo này đề cập đến pháp luật của WTO về các rào cản đó và sự cần thiết phải phân biệt sự khác nhau giữa:- Các loại rào cản kỹ thuật chung đối với thương mại, trong đó các quy tắc đã được lập ra trong Hiệp định về các Rào cản kỹ thuật đối với Thương mại, thường được gọi là Hiệp định TBT, và- Các loại rào cản kỹ thuật đặc biệt đối với thương mại, cụ thể là các biện pháp vệ sinh dịch tễ, các quy tắc về vấn đề này có trong Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ, thường gọi là Hiệp định SPSCác quy tắc của Hiệp định TBT và Hiệp định SPS có tầm quan trọng lớn đối với thương mại quốc tế. Như được bàn ở dưới đây, các quy tắc này còn quan trọng ở chỗ chúng đảm bảo các nước tuân thủ các nghĩa vụ của GATT về việc không phân biệt đối xử đối với các sản phẩm nhập khẩu từ các quốc gia khác nhau. Chúng đưa ra những quy tắc quốc tế nhất định về quy chuẩn quốc gia liên quan đến các sản phẩm, các đặc tính sản phẩm và cách thức sản xuất.
Quảng cáo sản phẩm