Điều kiện áp biện pháp chống bán phá giá ở EU?

09/12/2022 03:27 - 196 lượt xem

Biện pháp chống bán phá giá là biện pháp phòng vệ thương mại được sử dụng thường xuyên nhất ở EU. EU sử dụng biện pháp này nhằm đối phó với việc hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào EU với giá thấp hơn mức giá bán tại thị trường nội địa của họ hoặc thấp hơn chi phí sản xuất.

 

Hành vi bán phá giá được xem là cạnh tranh không lành mạnh vào thị trường EU. Nếu việc nhập khẩu này gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự của EU thì Cơ quan có thẩm quyền của EU có thể quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá (dưới hình thức thuế chống bán phá giá – một loại thuế bổ sung ngoài thuế nhập khẩu thông thường).

 

Các điều kiện cần có để áp dụng biện pháp chống bán phá giá ở EU

 

  1. Hàng hóa nhập khẩu liên quan bị bán phá giá vào EU (bán dưới giá thông thường);
  2. Ngành sản xuất sản phẩm liên quan nội địa chịu thiệt hại đáng kể (hoặc bị đe dọa thiệt hại đáng kể);
  3. Tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa việc hàng nhập khẩu bán phá giá và thiệt hại của ngành sản xuất nội địa;
  4. Việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá là phù hợp với lợi ích của Cộng đồng.

 

Lưu ý đối với doanh nghiệp

 

So với các điều kiện áp thuế trong WTO thì các điều kiện áp thuế của EU bổ sung thêm một điều kiện bắt buộc theo đó việc áp dụng biện pháp phòng vệ “phải phù hợp với lợi ích của Cộng đồng”. Như vậy, việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tại EU về nguyên tắc là khó hơn, và do đó có lợi hơn cho doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài. Cụ thể, doanh nghiệp có thể:

 

- Chứng minh rằng việc áp thuế là đi ngược lại lợi ích của Cộng đồng (trong đó có người tiêu dùng, các ngành sản xuất hạ nguồn (down-stream), các nước thành viên chủ yếu nhập khẩu mặt hàng liên quan); từ đó thoát khỏi việc bị áp thuế;

 

- Vận động các chủ thể có cùng lợi ích với mình (các nhà nhập khẩu, đại diện người tiêu dùng, các nhà chính trị có thiện chí với Việt Nam…) để họ lên tiếng bênh vực việc nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam; từ đó thuyết phục cơ quan có thẩm quyền rằng việc áp thuế đi ngược lại lợi ích của Cộng đồng.

 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Quảng cáo sản phẩm