Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có thể hỗ trợ gì cho doanh nghiệp trong việc kháng kiện tại EU?

10/12/2022 04:10 - 38 lượt xem

 

Là đơn vị đại diện và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động kinh doanh và hội nhập, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có trách nhiệm trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp đối phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại ở nước ngoài nói chung và ở thị trường EU nói riêng.

 

Tuy nhiên, do là một hiệp hội đa ngành (thành viên là các doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành kinh tế), theo quy định của EU, VCCI không thể tham gia vào quá trình kháng kiện với tư cách là một bên chính thức như các hiệp hội ngành hàng (với vai trò như đã đề cập ở câu trên). Vì vậy sự hỗ trợ và tham gia của VCCI được thực hiện dưới hình thức khác.

 

Các hỗ trợ của VCCI được thực hiện chủ yếu thông qua các hình thức:

 

-    Hỗ trợ các hiệp hội ngành hàng thực hiện tốt vai trò của mình (về nhận thức, kỹ năng và nguồn lực);
-    Hỗ trợ về thông tin, nâng cao nhận thức năng lực cho các doanh nghiệp và/hoặc
-    Thực hiện các hoạt động vận động hàng lang trong trường hợp cần thiết.

 

Các hiệp hội, doanh nghiệp có thể tiếp cận các hỗ trợ này của VCCI thông qua:

 

-    Hội đồng tư vấn về các biện pháp phòng vệ thương mại, được thành lập từ tháng 3/2008;
-    Trang thông tin điện tử www.chongbanphagia.vn.

 

Trên thực tế, VCCI đã có những hỗ trợ được đánh giá là hiệu quả và có ý nghĩa trong nhiều vụ việc (ví dụ vụ việc liên quan đến hình thức đối phó hiệu quả với Cơ chế giám sát hàng dệt may của Hoa Kỳ năm 2007; đề xuất với Chính phủ về định hướng đàm phán sửa đổi Hiệp định về chống bán phá giá của WTO năm 2008; vụ điều tra đúp chống bán phá giá, chống trợ cấp túi nhựa PE tại Hoa Kỳ năm 2009; các đề xuất, góp ý về phòng vệ thương mại trong quá trình đàm phán và thực thi các FTA của Việt Nam như CPTPP, EVFTA, UKVFTA…; vụ việc điều tra sản phẩm nhang của Ấn Độ năm 2020; vụ việc điều tra tủ gỗ của Hoa Kỳ năm 2022,…).

 

Hộp - Hội đồng Tư vấn về phòng vệ thương mại (Trade Remedies Council – TRC)

 

Hội đồng tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế – Hội đồng TRC -  là đơn vị tư vấn trực thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, được thành lập nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hiệp hội Việt Nam phòng tránh, đối phó và/hoặc sử dụng có hiệu quả công cụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.

 

Hội đồng TRC là đầu mối cung cấp tất cả các thông tin cần thiết, cập nhật và là trung tâm tư vấn chiến lược cho các hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam về các biện pháp phòng vệ thương mại ở trong nước và nước ngoài.

 

Tổ chức

 

Hội đồng TRC bao gồm các chuyên gia có kiến thức chuyên môn sâu, có kinh nghiệm hoạt động thực tế liên quan đến các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế.

 

Hội đồng TRC có một Ban trợ giúp kỹ thuật và Mạng lưới các luật sư cộng tác viên nước ngoài hỗ trợ cho Hội đồng trong từng vụ việc cụ thể.

 

Các hoạt động

 

- Tư vấn và hỗ trợ các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam trong các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trong nước và nước ngoài cụ thể.

- Cung cấp thông tin, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, thực tiễn về chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ thông qua các Ấn phẩm và Website: www.chongbanphagia.vn

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, khóa đào tạo ngắn hạn, các công trình nghiên cứu liên quan đến chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ….

 

Các hoạt động trên được thực hiện miễn phí đối với tất cả các doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan liên quan.

 

Địa chỉ

 

Hội đồng tư vấn về các biện pháp phòng vệ thương mại

Trung tâm WTO và Hội nhập

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

9 Đào Duy Anh – Hà Nội – Việt Nam

Tel: +84-24-35771458

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Website: www.chongbanphagia.vn

 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

 

Quảng cáo sản phẩm