Đơn kiện (Application)

24/09/2008 12:00 - 3892 lượt xem

Đơn kiện là văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu khởi xướng việc điều tra chống bán phá giá đối với một mặt hàng nhập khẩu nào đó. Chủ thể nộp đơn phải đại diện được cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự nội địa nước nhập khẩu. Đơn kiện phải đảm bảo các nội dung bắt buộc, đặc biệt là (i) thông tin về danh tính chủ thể nộp đơn, số lượng, giá trị sản phẩm tương tự do chủ thể này sản xuất ra; (ii) mô tả sản phẩm yêu cầu điều tra; (iii) thông tin về giá thông thường và giá xuất khẩu ; (iv) thông tin về thiệt hại mà ngành sản xuất nội địa phải chịu. Đơn kiện phải kèm theo những bằng chứng xác thực làm căn cứ cho các thông tin nêu trong đơn kiện.
Quảng cáo sản phẩm