Giải quyết tranh chấp số DS030

07/01/2015 12:00 - 2946 lượt xem

Sri Lanka kiện Braxin

Vụ thuế đối kháng áp đặt lên dừa sấy khô và bột sữa dừa 

Tiêu đề

 

Nguyên đơn:

Sri Lanka

Bị đơn:

Braxin

Bên thứ 3

 

Yêu cầu tham vấn ngày:

23 tháng 2 năm 1996

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới 21 tháng 01 năm 2009

Có yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban hội thẩm và Không thông báo giải quyết tranh chấp.

Do Sri Lanka khởi kiện.

Ngày 23 tháng 02 năm 1996, Sri Lanka yêu cầu tham vấn phía Braxin về việc nước này áp đặt thuế chống đối kháng lên mặt hàng dừa sấy khô và bột sữa dừa nhập khẩu từ Sri Lanka. Sri Lanka buộc tội Braxin đã áp dụng các biện pháp không phù hợp với điều khoản I, II và VI của GATT và điều khoản 13(a) của Hiệp định Nông nghiệp (còn gọi là Điều khoản Hòa bình).

Quảng cáo sản phẩm